Waarom straatevangelisatie? (2)

Achter de visie tot straatevangelisatie staat:
"Jezus moet weer op straat te vinden zijn."

Op straat gebeurd veel. Er worden vaak flyers uitgedeeld voor de meest extravagante party’s. Er worden allerlei producten gepromoot, lidmaatschappen afgesloten, eten uitgedeeld, drugs gedeald, straat kranten verkocht en het evangelie wordt verkondigd, bezongen en uitgebeeld. Op straat evangeliseren betekent dat je zonder aanzien des persoon’s met rijke en arme, blanke en bruine, studerende en ongeletterde mensen contact hebt. Hoe verwoord jij het evangelie aan een verslaafde, een prostituee, een dakloze, een zwerver, een gothic en aan de 'gewone' man/ vrouw, jongen/ meisje van de straat?

Als evangelist ben je op straat een schakel, een puzzel stukje in het groter geheel. De ene keer ben je de eerste schakel, de eerste christen die mensen te spreken krijgen. De andere keer ben je net de schakel waardoor iemand zijn/ haar hart aan Jezus geeft. Er zijn ook momenten dat je mede christenen kunt aanmoedigen, om Jezus volledig na te volgen. Het is mooi om hen een zegen mee te geven.

Vorige pagina

Straatevangelisatie

Uitnodiging aan verloren zondaars om zich te bekeren, onder berouw hun zonden te belijden en de Here Jezus Christus aan te nemen.

Jezus met vrouw in gesprek