Schaal van Engel (3)

Schaal van -8 t/m +4, waarin mensen zich kunnen bevinden.

Schaal van Engel

Gemaakt door meneer Engel.

+ 4Doorlopend geestelijke groei:
  • Vrucht van de geest
  • Liefde leren
  • Rentmeesterschap
  • Discipelschap
  • Karakterbouw
  • Gebed, Getuigenis, Dienen
Geestelijke ouders
+ 3Ontdekken van de geestelijke gaven
+ 2Integratie in de christelijke gemeenschap
+ 1Ontdekken van de consequenties van het geloof
0Persoonlijke levensovergave/Wedergeboorte  
- 1Beslissing tot levensovergave Evangelisatie
- 2Persoonlijk geraakt zijn
- 3Positieve instelling tegenover het evangelie
- 4Begrijpen van het evangelie
- 5Interesse voor het christelijke geloof
- 6Vaag beeld van het christelijke geloof
- 7Weet dat er “hogere machten” zijn
- 8Afwijzing van het bovennatuurlijke

vorige pagina