Doel evangelisatie (2)

  1. Onderhouden

    Nazorg, begeleiding. Als iemand belangstelling toont, of een keus maakt voor de Here Jezus, is onze taak niet afgelopen. Wij zullen ze verder moeten begeleiden naar een stuk geestelijke volwassenheid.
  2. Overige doelen

    Naast de doelen die voornamelijk gericht zijn op niet gelovigen hebben wij van Knock ook nog andere doelen die gericht zijn op christenen. Wij geloven namenlijk dat evangelisatie erorm samenbindend kan zijn. Ons doel is om met zoveel mogelijk christenen uit zoveel mogelijk kerken in Utrecht de straat op te gaan of om voor de stad te bidden, om de eenheid van het Lichaam van Christus zichtbaar te maken.

vorige pagina

Evangelisatie:

Het doorgeven van de blijde boodschap met de bedoeling mensen uit te dagen een keuze te maken voor het volgen van Jezus.

Jezus wordt aan kruis geslagen